• Tiếng Việt
 • English
 • Sitemap

  Petrol prices continue to fall sharply from 15:00 on July 21

  This is the third consecutive drop of gasoline prices recently.

  Data from the Ministry of Industry and Trade shows that the average price of finished gasoline on the Singapore market updated to July 18 decreased by about 7-8 USD/barrel compared to 12/7 at 111.7 USD/barrel for gasoline. RON 92; 115.6 USD/barrel with RON 95 gasoline.

  Oil and diesel products fell by 3 USD/barrel, to 134.6 USD/barrel and 136.1 USD/barrel. Only fuel oil increased by 4 USD/ton, to 504.8 USD/ton.

  Therefore, the Inter-Ministry of Industry and Trade – Finance decided to adjust gasoline prices from 15:00 on July 21 as follows:

  Petrol E5 RON 92 reduced by 2,715 VND/liter

  RON 95 gasoline decreased by 3,605 VND/liter.

  Diesel oil reduced by 1,735 VND/liter

  Kerosene decreased by 1,099 VND/liter

  Fuel oil decreased by 1,164 VND/kg.

  Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh kể từ 15h ngày 21/7 - 1
  Gasoline prices are adjusted down

  Theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường như sau:

  Xăng E5RON92 không cao hơn 25.073 đồng/lít

  Xăng RON 95 không cao hơn 26.070 đồng/lít.

  Dầu diesel không cao hơn 24.858 đồng/lít.

  Dầu hỏa không cao hơn 25.246 đồng/lít

  Dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

  Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với các loại xăng ở mức 950 đồng mỗi lít, còn các loại dầu thì từ 550 đồng đến 950 đồng/lít.

  Như vậy, đây là kì giảm thứ ba liên tiếp của giá xăng dầu tại Việt Nam.

  Leave a comment

  Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn