• Tiếng Việt
  • English
  • Sitemap

    Dầu FO ( Dầu Mazut )

    Dầu Mazut, còn được gọi là dầu nhiên liệu hay dầu FO, là phân đoạn nặng thu được khi chưng cất dầu thô parafin và asphalt ở áp suất khí quyển và trong chân không. Các dầu FO có điểm sôi cao. Trong kĩ thuật đôi khi người ta còn chia thành dầu FO nhẹ và FO nặng. Vì thế, các đặc trưng hoá … Đọc tiếp

    Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn